Sprawozdanie rok 2017

Sprawozdanie rok 2017

01-01-2018
autor: ks. Proboszcz

Podsumowanie roku 2017 w parafii

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku

 

W parafii zameldowanych jest  osób  7 962 (2016: 7889 osoby, obecnie więcej o  73 osoby). Podczas liczenia wiernych okazało się, że do naszego kościoła uczęszcza  1 100 osób (2016: 1017 osób, więcej o 83 osoby), co stanowi 13,81 % zamieszkujących. Około  800 - 1000 osób mieszka i pracuje za granicą, choć nadal są zameldowani w naszej parafii.

Kolędę przyjęło 1 411 rodzin, drzwi zamknięte z różnych powodów zastaliśmy w 1 510 mieszkaniach. Kapłanów z Bożym błogosławieństwem przyjęło więc 48,3 % rodzin.

 

W roku 2017:

- do Chrztu św. przystąpiło 80 dzieci (w roku 2016: 56);

- do I Komunii przystąpiło 84 dzieci  (w roku 2016: 58)

- do Bierzmowania przystąpiły 41 osoby (w 2016: 58);

- Ślub zawarło 21 par (w 2016: 17);

- pogrzebów było 109 (w 2016: 94).

 

Zmiany personalne:

Ks. Tomasz Błaszków z dniem 1 lipca 2017 został przeniesiony do parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Kiełpinie Górnym. Na jego miejsce ks. Abp Sławoj Leszek Głódź przeniósł ks. Marcina Mianowskiego z parafii pw. Św. Brygidy w Gdańsku.

 

Duszpasterstwo:

Towarzyszą nam następujące wspólnoty parafialne:

- Żywy Różaniec (I niedziela miesiąca o godz. 9.00)

- Apostolstwo Dobrej Śmierci (ostatnia sobota miesiąca o 7.30)

- Margaretki (modlą się w intencji kapłanów)

- KSM Semper Fidelis – kilka razy do roku

- Liturgiczna Służba Ołtarza (w piątki o 17.30)

- Iskierki (w środy o 16.00)

- Klub Seniora Nadzieja (w piątki o 10.00)

- Caritas parafialna

- Zespół muzyczny Sanctus

- Chór Parafialny Święta Cecylia (w poniedziałki i czwartki o 19.00)

- Krąg Biblijny ( w wtorki po wieczornej Mszy św.)

- Anonimowi Alkoholicy (w piątki o 17.00)

 

Grupy te działając na różnym polu, pozwalają odnaleźć swoje miejsce w życiu parafii – modlitewne, charytatywne, rozwijające talenty czy służące innym. Wiele dzieł udało się podjąć dzięki wspólnemu działaniu różnych wspólnot czy wspomagających parafię osób.

 

 

W roku 2017 procesja Bożego Ciała przeszła ul. Łąkową, Kurzą, Wspólną, Miedzą, Łanową, Redutą Wyskok i Kieturakisa. Obok wspólnot pomagających zorganizować tę uroczystość, chciałbym podziękować tym mieszkańcom parafii, którzy pozwolili ustawić ołtarze przy swoich posesjach oraz pomogli je ozdobić czy przetransportować.

Cieszymy się z udziału wiernej grupy parafian uczestniczących w nabożeństwach Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Godzinie Świętej, Koronce do Św. Filomeny, różańcach środowych i piątkowych oraz środowej Nowennie do MB Nieustającej Pomocy i piątkowej Koronce do Bożego Miłosierdzia. Podobnie dzieje się podczas wspólnej modlitwy różańcowej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi w I soboty miesiąca.

W miesiącach objawień fatimskich spotykamy się na Mszę św. wieczorną, adorację i procesję z figurką MB Fatimskiej.

Pielgrzymki i wycieczki:

W ciągu roku odbyły się pielgrzymki do Lwowa (29 IV – 5 V) , Częstochowy (2 – 3 VI oraz 7 – 8 IX); Gietrzwałdu (27 VI) i Górki Klasztornej (21 X).

Dożynki, festyn i kiermasz:

11 czerwca odbył się - festyn parafialnym. Drugi – kiermasz charytatywny odbył się w kaplicy MB Fatimskiej 19 listopada przygotowany przez Szkolne Koło Caritas SP nr 65 oraz kiermasz świąteczny 17 grudnia zorganizowany przez „Iskierki”.

15 sierpnia we współpracy z Radą Dzielnicy Olszynka przygotowaliśmy po raz drugi dożynki na Olszynce – występami na scenie przy Szkole Podstawowej nr 59 uświetnili czas radości z plonów – Zespół „Galicia Folk Band” ze Lwowa.

 

 

Akcja letnia:

           Ks. Tomasz Błaszków wraz z opiekunkami wyjechał z grupą dzieci z uboższych rodzin do Rabki. Tam też spędziły swój czas odpoczynku dzieci z Iskierek. W tym roku tylko kilka razy zebrały się dzieci na wyjazdy z kapłanami w ramach Akcji Letniej.

 

Rekolekcje:

Kazania pasyjne głosił ks. kan. Andrzej Leszczyński.

Do przeżycia świąt Wielkanocnych przygotował nas misjonarz redemptorysta o. Wojciech Bieszke a szkolne rekolekcje poprowadził diakon Łukasz Baran.

Odnowienie misji (w dniach 2 – 8 grudnia), które przygotowało nas do odpustu parafialnego poprowadził o Tomasz Ewertowski - oblat.

 

Koncerty:                                                                   

8 I 2017 roku uczniowie szkoły nr 59 przedstawili Koncert Bożonarodzeniowy.

W naszym kościele występowały następujące chóry i zespoły: Chór Camerata Santa Cecilia z Kolbud (6 I), Chór Męski Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia z Lutomierska (2 IV), Sławomir Bronk i zespół instrumentów historycznych z koncertem Stabat Mater (10 IV), Koncert Pieśni o Polsce – chór dziecięcy wraz z zespołem instrumentalnym (14 V), Chór Laudate Dominum z Suchanina (28 V), Chór 441 Hz (4 VI), Magnificat z Moskwy (30 VII), koncert Baltic Trio w ramach Muzyki w Zabytkach Starego Gdańska (1 VIII), Sanctus z Moskwy (6 VIII), Galicia Folk Band (15 VIII), koncert Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej (15 X), Koncert Kurpiowskiej Pieśni Żałobnej (2 XI), wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z kwartetem smyczkowym (12 XI), Koncert Pieśni o Polsce (10 XII) i Koncert Kolęd (30 XII). Wiele z tych wydarzeń muzycznych mogło się odbyć dzięki dofinasowaniu z Urzędu Miasta Gdańska oraz współpracy Z Ministerstwem Sprawiedliwości. W tym miejscu serdecznie dziękuję za okazywaną inicjatywę oraz wsparcie naszemu organiście p. Krystianowi Iwanowowi.

Wydarzenia, prelekcje i wykłady:

Wystawa o ks. Władysławie Bukowińskim (26 II).

Wykład ks. dr Józefa Niesyto z Kanady pt. „Wiara w Zmartwychwstanie w kulturach tubylczych Afryki” (28 V).

Wykład ks. prof. Wojciecha Bębna pt. „Duchowość i sztuka Aborygenów” (25 VI).

Prelekcja Aleksandra Masłowskiego o historii naszej świątyni (6 VIII).

Spotkanie z poezją – Stowarzyszenie Nasz Gdańsk (16 VIII).

Wykład Anny Gełdon pt. „Podróż duszy przez sztukę” (15 X).

Wykład Marty Szagżdowicz pt. „Integracyjna rola Kościoła w procesie tworzenia się społeczeństwa Gdańska po II Wojnie światowej” (17 XII).

 

 

Caritas obejmuje pomocą ok. 100 osób z naszej parafii. W minionym roku mogliśmy liczyć na własne środki (ofiary składane w kościele czy na żywność ze zbiórki w Biedronce). W wakacje kilkoro dzieci skorzystało z wakacji organizowanych przez Caritas diecezjalną oraz wyjazdu na ferie zimowe.

Wdzięczny jestem tym, którzy opłacają przez cały rok szkolny w akcji Adopcja obiadowa posiłki dzieciom w naszych szkołach podstawowych. Wielkie serca okazaliście także przy Akcji aniołkowej – przygotowano 153 paczki świąteczne. Szczególne podziękowania należą się także Instytutowi Pamięci Narodowej z Gdańska za przygotowanie 53 paczek dla dzieci z naszych szkół podstawowych.

 

Akcje charytatywne:

Zebraliśmy ofiary na następujące cele:

Papieskie Dzieła Misyjne (6 I)– 1443   zł

Pomoc parafii w Chłapowie – 3 800 zł (kazania głosił ks. Sławomir Skoblik 5 II)

Syria (23 IV) – 1370,02 zł

Meksyk (22 X) – 666,61 zł

Pomoc parafii w Nakli – 3 496,03 zł (3 IX)

Dzieło Nowego Tysiąclecia – 1309, 63 zł (8 X);

Wsparcie dla Martynki Haska - 276 zł (7 X)

Ocalmy Chrześcijan na Bliskim Wschodzie – 298, 90 zł (12 XI)

Kościół na Wschodzie – 701, 35 zł (10 XII)

Fundusz Obrony Życia (kolekta z Pasterki) – 1 884,60 zł; (25 XII)

Adopcja obiadowa – 8 dzieci z naszych szkół

Akcja aniołkowa –  w tym roku 153 paczki świąteczne

Zbiórka wspierająca wyjazd młodzieży jezuickiej do Kairu

 

Inwestycje:

              W starej absydzie naszej świątyni dzięki sponsorom wstawiono witraż poświęcony św. o. Pio. W najbliższym czasie zostaną jednocześnie wstawione dwa witraże – św. Maksymiliana Kolbe i bł. Piusa IX.

               Udało się wymienić część ławek. Koszt jednej ławki to 2 700 zł. Już sześć z nich ma swoich fundatorów. Cieszyłbym się bardzo, gdyby udało się wymienić kolejne ławki do uroczystości I Komunii św. Czekamy na fundatorów.

Od marca 2014 spłacamy raty pożyczki związanej z założeniem ogrzewania podłogowego w naszej świątyni w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2480 zł plus odsetki.  Zostały nam dwie raty (styczniowa i lutowa). W marcu jeśli otrzymamy umorzenie pozostałej części pożyczki (30 %) zakończymy spłacanie. Od  marca zbiórkę w II niedziele miesiąca przeznaczyłbym na fundusz położenia posadzki w kaplicach i starej absydzie.

               W poniedziałki podczas Mszy św. wieczornej zbieramy pieniądze na budowę ołtarza św. Józefa, który nawiąże wyglądem do ołtarza Bożego Miłosierdzia. Na koncie budowy mamy już nieco ponad 10 500 zł. Rozpoczęcie budowy planuję na II połowę roku 2018.

               Wiosną położyliśmy docieplenie watą szklaną o grubości 30 cm na poddaszu nad chórem. Jeśli uda się zebrać fundusze na docieplenie części prostopadłej do ul. Łąkowej, to prace ruszyłyby w wakacjach br.

               Został pomalowany przedsionek kościoła, położono nową instalację elektryczną w części plebani, wyremontowaliśmy jedno wikariuszowskie mieszkanie wraz z łazienką, korytarz plebanijny, biuro parafialne oraz przedsionek wejściowy plebani.

               Siłami członków Semper Fideles wykonano większość prac remontowych w plebani i w kościele (m.in. odnowione zostały drzwi bocznego wejścia, położono docieplenie części dachu kościoła, prace tynkarskie, budowlane, malarskie i wiele innych w kościele i plebani…). Jestem im za to bardzo wdzięczny. Bez tej pomocy remonty musiałyby trochę poczekać na realizację. Zdarzało się, że niektórzy członkowie sponsorowali materiały potrzebne do remontów. Serdeczne Bóg zapłać.

               Pragnę bardzo serdecznie podziękować za projekty i wykonanie wielu dzieł w naszej świątyni p. Magdalenie Uścinowicz – przypomnę, że spod jej ręki wyszły obrazy – św. Jana Pawła II, św. Filomeny, Jezusa Miłosiernego; witraże: św. Jana Pawła II, bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Sł. Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, św. Faustyny i św. Filomeny oraz  św. o. Pio. Na realizację czekają dwa kolejne witraże. P. Magda zaprojektowała ołtarz Bożego Miłosierdzia, kapliczkę MB w Ogrodzie Niepokalanej, wyzłociła wiele elementów wystroju kościoła. Jednym z ostatnich dzieł jest projekt i wykonanie nowych szybek w bocznych lampkach w świątyni.

               Za wykonanie nowej szopki ze starych desek pragnę podziękować państwu Januszewskim.

 

 

Przychody i rozchody (2017):

Kolekta – styczeń – 16 609 zł, luty – 12 759 zł, marzec – 16 284 zł, kwiecień – 24 265 zł, maj – 16 429 zł, czerwiec – 12 554 zł, lipiec – 13 408 zł, sierpień – 14 514 zł, wrzesień – 12 562 zł, październik – 15 285 zł, listopad – 11 027 zł i grudzień – 21 202 zł. Łącznie taca przyniosła 186 898 zł.

Śluby, pogrzeby i Chrzty 29 300 zł

Kolęda – 31 005 zł

Nadwyżka w spłatach rat (zbiórka i koperty) oraz wpłaty na konto  (kilku parafian i 2 osoby z zewnątrz systematycznie wpłacają na konto środki) – 18 879 zł

Przychody łącznie – 266 082 zł.

 

 

 

Wydatki:

Pensje osób świeckich zatrudnionych i wspierających posługą parafię –  84 000 zł. W tym miejscu pragnę bardzo podziękować panom kościelnym Tomaszowi, Eugeniuszowi i Włodzimierzowi za posługę w zakrystii, którą sprawują bez żadnego wynagrodzenia.

Wyżywienie – 17 800 zł

Energia – 13 595,20 zł (wraz z zapłatą za 6 miesięcy 2016 roku), brak ostatniej faktury

Gaz – 11 352,43 zł

Woda – 2 436,79 zł

Śmieci – 880,80 zł

Internet i telefon – 678,20 zł

Podatek od nieruchomości – 99 zł

Spłaty rat i odsetek – 31 924,96 zł

Docieplenie watą szklaną dachu i remonty w plebani – 42 500 zł (materiały budowlane i wykończeniowe plus koszt pracy płytkarza i hydraulika)

Kuria i seminarium – 31 233 zł (Zaległe zobowiązania parafii to jest podatek od wiernych, fundusz solidarnościowy i kolekta na budujące się kościoły z piątej niedzieli w miesiącu staram się regulować po kolędach – w tym roku zapłaciłem zaległości z poprzednich lat). Do uregulowania wszystkich zobowiązań parafii względem Kurii Archidiecezjalnej potrzeba jeszcze kilku lat.

Organizacja koncertów, dożynek, orkiestra na Boże Ciało i odpust, rekolekcjoniści i misjonarze – 8 900 zł.

Intencje ślubne i pogrzebowe – 9 730 zł (po 70 za pogrzeb i 100 zł za ślub)

Pozostałe (ubezpieczenie kościoła i plebani, komunikanty, wino, hostie, olej do świec, materiały biurowe, sanitarne, środki czystości,  upominki dla dzieci z różnych okazji (majowe, Dzień Dziecka, różańcowe, adwent, akcja aniołkowa) – 9 100 zł.

Wydatki łącznie: 264 230,38 zł (wciąż nie oddałem mojemu Ojcu pożyczonych pieniędzy na wstawienie okien na parterze w plebani w wysokości 15 tys. zł).

 

Jeśli Bóg pozwoli i będzie taka możliwość pragnę zrealizować w 2018 roku następujące dzieła:

- dokończyć prace przy bocznym ołtarzu Bożego Miłosierdzia

- docieplić dach kościoła (część prostopadła do ul. Łąkowej)

- zabezpieczyć przed wilgocią i oczyścić mury naszej świątyni (mamy już ostateczną zgodę UM i konserwatora na rozpoczęcia prac – teraz trwają starania o zgromadzenia środków i dotacji – koszt całkowity to ok. 450 tys. zł – jeśli uda się zdobyć środki z zewnątrz to nasza parafia powinna jako wkład własny przygotować 20 tys. zł)

- wstawić witraże św. Maksymiliana Kolbe oraz bł. Piusa IX

- dokończyć wymianę ławek w kościele, a stare ławki po renowacji umieścić w kaplicach

- rozpocząć budowę ołtarza św. Józefa (zgromadziliśmy już na ten cel ponad 10 500 zł)

- po zakończeniu prac związanych z podziałem własności miedzy firmą Arche a naszą parafią - pragnę wyremontować i udostępnić parafianom łazienkę przy bocznym wejściu do kościoła. Firma Arche dopiero kilka tygodni temu dostała zgodę na rozpoczęcie remontu (pragnie ona po remoncie w dawnym szpitalu otworzyć hotel). Wciąż nie dokonał się formalny podział między naszymi posesjami.

 

 

Bardzo serdecznie dziękuję współpracownikom – ks. Profesorowi Wojciechowi, ks. Jackowi i ks. Tomaszowi oraz ks. Marcinowi oraz naszym wiernym, którzy wspierają naszą parafię – modlitwą i materialnie. Szczególne podziękowania płyną do fundatorów witraży, ławek, ołtarza św. Józefa i różnych materiałów budowlanych. Bóg zapłać.

 

Dodatkowo zachęcam do zamawiania intencji Mszy św., gdyż składane za nie ofiary pozwalają na utrzymanie swoich kapłanów.

 

Ks. Piotr – Wasz proboszcz

Powered by APSI © copyright 2013 by Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
Logo

Parafia Rzymsko-Katolicka
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku