Sprawozdanie rok 2018

Sprawozdanie rok 2018

01-01-2019
autor: ks. Proboszcz

Podsumowanie roku 2018 w parafii

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku

 

W parafii zameldowanych jest 7 987 osób  (2017: 7 962 osoby, obecnie więcej o 25 osób). Podczas liczenia wiernych okazało się, że do naszego kościoła uczęszcza  1 036 osób (2017: 1 100 osób, mniej o 64 osoby), co stanowi 13 % zamieszkujących. Nie wszyscy są  katolikami, wielu mieszka za granicą (około  800 - 1000 osób mieszka i pracuje za granicą, choć nadal są zameldowani w naszej parafii).

Według sposobu liczenia dominicantes przyjętym w Kościele 1 036  osób z liczby wiernych parafii stanowi 17,5 %.

Kolędę przyjęło 1 457 rodzin, drzwi zamknięte z różnych powodów zastaliśmy w 1 577 mieszkaniach. Kapłanów z Bożym błogosławieństwem przyjęło więc 48 % rodzin.

 

W roku 2018:

- do Chrztu św. przystąpiło  90 osób (w roku 2017: 80);

- do I Komunii przystąpiło  80 osób (w roku 2017: 84)

- do Bierzmowania przystąpiły  74 osoby (w 2017: 41);

- Ślub zawarło 11 par (w 2017: 21);

- pogrzebów było 96 (w 2017: 109).

 

 

Duszpasterstwo:

Towarzyszą nam następujące wspólnoty parafialne:

- Żywy Różaniec (I niedziela miesiąca o godz. 9.00)

- Apostolstwo Dobrej Śmierci (ostatnia sobota miesiąca o 7.30)

- Margaretki (modlą się w intencji kapłanów)

- KSM Semper Fidelis – kilka razy do roku

- Liturgiczna Służba Ołtarza (w poniedziałki o 17.30)

- Iskierki (w niedziele o 10.30)

- Klub Seniora Nadzieja (w piątki o 10.00)

- Caritas parafialna

- Zespół muzyczny Sanctus

- Chór Parafialny Święta Cecylia (w poniedziałki i czwartki o 19.00)

- Krąg Biblijny (w czwartek po wieczornej Mszy św.)

- Anonimowi Alkoholicy (w piątki o 17.00)

- powstaje Akcja Katolicka (czekamy na dekrety zatwierdzające istnienie oddziału AK w naszej parafii przez ks. Abpa)

 

Grupy te działając na różnym polu, pozwalają odnaleźć swoje miejsce w życiu parafii – modlitewne, charytatywne, rozwijające talenty czy służące innym. Wiele dzieł udało się podjąć dzięki wspólnemu działaniu różnych wspólnot czy wspomagających parafię osób.

 

 

W roku 2018 procesja Bożego Ciała przeszła ul. Łąkową, Królikarnią, Redutą Dzik, Chłodną i wróciliśmy drugą stroną Łąkowej do kościoła. Obok wspólnot pomagających zorganizować tę uroczystość, chciałbym podziękować tym mieszkańcom parafii, którzy pozwolili ustawić ołtarze przy swoich posesjach oraz pomogli je ozdobić czy przetransportować.

Cieszymy się z udziału wiernej grupy parafian uczestniczących w nabożeństwach Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Godzinie Świętej, Koronce do Św. Filomeny, różańcach środowych i piątkowych oraz środowej Nowennie do MB Nieustającej Pomocy i piątkowej Koronce do Bożego Miłosierdzia. Podobnie dzieje się podczas wspólnej modlitwy różańcowej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi w I soboty miesiąca.

W miesiącach objawień fatimskich spotykamy się na Mszę św. wieczorną, adorację i procesję z figurką MB Fatimskiej.

Pielgrzymki i wycieczki:

W ciągu roku odbyły się pielgrzymki do Głotowa, Stoczka Warm., Świętej Lipki, Gietrzwałdu (1-2 V) , Częstochowy (1–2 VI); Gietrzwałdu (30 VI) i Wilna, Trok, Kowna, Szydłowa i Szawle (7-11 IX).

Dożynki, festyn i kiermasz:

17 czerwca odbył się - festyn parafialny oraz 16 XII kiermasz świąteczny zorganizowany przez „Iskierki”.

15 sierpnia we współpracy z Radą Dzielnicy Olszynka przygotowaliśmy po raz trzeci  dożynki na Olszynce – występami na scenie przy Szkole Podstawowej nr 59 uświetnili czas radości z plonów – Zespół „Galicia Folk Band” ze Lwowa i Chór Feminae Cantantes z Gdańska.

 

 

Akcja letnia:

           Ks. Marcin Mianowski wraz z opiekunkami wyjechał do Rabki na początku wakacji z grupą dzieci (ministrantami i scholą „Iskierki”).

 

Rekolekcje:

Kazania pasyjne głosił ks. kan. dr Krzysztof Szerszeń.

Do przeżycia świąt Wielkanocnych przygotował nas ks. Janusz Łuczak – rektor kościoła św. Elżbiety a szkolne rekolekcje poprowadził ks. Krzysztof Gidziński.

Rekolekcjami adwentowymi przygotował nas do odpustu parafialnego ks. kan. Krzysztof Ziobro – proboszcz i kustosz sanktuarium św. Wojciecha w Gdańsku.

 

Koncerty:                                                                   

7 I 2018 roku uczniowie szkoły nr 59 przedstawili Koncert Bożonarodzeniowy.

21 I      Koncert charytatywny dla Krzysztofa Dubienieckiego – Folk Acoustic

11 III   Koncert Pieśni Wielkopostnej – Kwartet Wokalny Floridius i Tomasz Chyła skrzypce

18 III   Koncert ku czci Żołnierzy Wyklętych - uczniowie i nauczyciele SP nr 65

25 III   Sanctus

15 IV   Iskierki

22 IV   Koncert Chóru Kameralnego 441 Hz

6 V        Koncert Pieśni o Polsce

15 VIII Galicia Folk Band oraz chór Feminae Cantantes Gdańskiej Akademii Seniora

11 XI    Koncert z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości Folk Acoustic i chór dziecięcy naszej parafii

9 XII     Akatyst

23 XII Sanctus

30 XII Koncert Kolęd – Chór Parafialny św. Cecylii i Folk Acoustic

W tym miejscu serdecznie dziękuję za okazywaną inicjatywę oraz wsparcie naszemu organiście p. Krystianowi Iwanowowi.

 

Wydarzenia:

Od odpustu towarzyszy nam wystawa zdjęć ślubnych, które miały miejsce przed laty w naszej świątyni. Można ją zobaczyć w kaplicy MB Fatimskiej.

 

 

Caritas obejmuje pomocą ok. 100 osób z naszej parafii. W minionym roku mogliśmy liczyć na własne środki (ofiary składane w kościele czy na żywność ze zbiórki w Biedronce). W wakacje kilkoro dzieci skorzystało z wakacji organizowanych przez Caritas diecezjalną oraz wyjazdu na ferie zimowe.

Wdzięczny jestem tym, którzy opłacają przez cały rok szkolny w akcji Adopcja obiadowa posiłki dzieciom w naszych szkołach podstawowych. Wielkie serca okazaliście także przy Akcji aniołkowej – przygotowano 112 paczki świąteczne. Szczególne podziękowania należą się p. Annie Dymek i pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska za przygotowanie 47 paczek dla dzieci z naszych szkół podstawowych.

 

Akcje charytatywne:

Zebraliśmy ofiary na następujące cele:

Papieskie Dzieła Misyjne– 1 912,64 zł (6 I);

Dzieło Nowego Tysiąclecia – 1 951,06 zł (14 X);

Ocalmy Chrześcijan na Bliskim Wschodzie – 329 zł (10 XI);

Kościół na Wschodzie – 493 zł (9 XII);

Pomoc dla kościoła pw. Św. Mikołaja w Gdańsku – 1 439,50 zł;

Fundusz Obrony Życia (kolekta z Pasterki) – 1 741,17 zł i 20 koron szwedzkich (25 XII);

Adopcja obiadowa – 9 dzieci z naszych szkół (akcja od IX do VI)

Akcja aniołkowa – 112 paczki świąteczne (Adwent)

 

Inwestycje:

              W starej absydzie naszej świątyni dzięki sponsorom wstawiono witraże poświęcone św. o. Maksymilianowi Kolbe i bł. Piusowi IX.

               Udało się wymienić pozostałą część ławek w nawie głównej. Koszt jednej ławki to 2 700 zł. Dwie z nich nie znalazły sponsorów.

W marcu zakończyliśmy spłacanie pożyczki związanej z założeniem ogrzewania. Otrzymaliśmy 29% umorzenia wziętej w WFOŚiGW pożyczki co stanowiło 49 300 zł. Od  marca zbiórkę w II niedziele miesiąca przeznaczamy na fundusz położenia posadzki w kaplicach i starej absydzie. Prace mają się rozpocząć w lutym br.

               W poniedziałki podczas Mszy św. wieczornej zbieramy pieniądze na budowę ołtarza św. Józefa, który nawiąże wyglądem do ołtarza Bożego Miłosierdzia.

               Wyremontowaliśmy schody wiodące na plebanię – stare popękane lastryko zamieniliśmy na granit (18 500 zł)oraz zamontowano nowe poręcze ze stali nierdzewnej (6 800) - łącznie 25 300 zł.

               Siłami członków Semper Fidelis wykonano prace remontowych w plebani i w kościele m.in. przy rozbiórce dawnych schodów plebanijnych i wiele prac doraźnych. Serdeczne Bóg zapłać za zaangażowanie i włożony trud.

               Pragnę bardzo serdecznie podziękować za projekty i wykonanie wielu dzieł w naszej świątyni p. Magdalenie Uścinowicz – w tym roku były to witraże: św. o. Maksymiliana Kolbego i bł. Piusa IX oraz został przygotowany projekt ołtarza św. Józefa, który czeka na realizację.

              

 

 

Przychody i rozchody (2018):

Kolekta – styczeń – 15 189 zł, luty – 13 257 zł, marzec – 16 798 zł, kwiecień – 19 561 zł, maj – 18 784 zł, czerwiec – 11 395 zł, lipiec – 13 924 zł, sierpień – 14 844 zł, wrzesień – 15 466 zł, październik – 9 817 zł, listopad – 11 644 zł i grudzień – 19 396 zł. Łącznie taca przyniosła 180 075 zł. (czasem znaczne różnice w poszczególnych miesiącach wynikają z ilości niedziel (4/5) oraz tac celowych (seminarium, budujące się kościoły: św. Jana Pawła II i św. Karola Boromeusza czy przypadających świąt)

Śluby, pogrzeby i Chrzty 32 600 zł

Kolęda – 31 630 zł

Wpłaty na konto  (kilku parafian i 2 osoby z zewnątrz systematycznie wpłacają na konto środki) – 16 750 zł

Przychody łącznie – 261 055 zł.

 

 

 

Wydatki:

Pensje osób świeckich zatrudnionych i wspierających posługą parafię –  93 550 zł. W tym miejscu pragnę bardzo podziękować panom kościelnym Tomaszowi, Eugeniuszowi,  Włodzimierzowi i Wojciechowi za posługę w zakrystii, którą sprawują bez żadnego wynagrodzenia.

Wyżywienie                                 – 20 405 zł

Energia                                           – 14 608,80 zł

Gaz                                                    – 13 191,55 zł

Woda                                               – 2 438,92 zł

Śmieci                                             – 748,20 zł

Internet i telefon                       – 883,86 zł

Podatek od nieruchomości – 108 zł

Spłaty rat i odsetek (do III 2018) – 7 055,61 zł

Remont schodów plebani     – 25 300 zł

Kuria i seminarium                  - 27 000 zł (Zaległe zobowiązania parafii to jest podatek od wiernych, fundusz solidarnościowy i kolekta na budujące się kościoły z piątej niedzieli w miesiącu, 10 proc. ofiar z chrztów, ślubów, pogrzebów - staram się regulować po kolędach). Do uregulowania wszystkich zobowiązań parafii względem Kurii Archidiecezjalnej (zaległości sięgają 2003 roku) potrzeba jeszcze kilku lat.

Organizacja koncertów, dożynek, odpustu, orkiestra na Boże Ciało, rekolekcjoniści – 12 600 zł.

Intencje ślubne i pogrzebowe dla księży – 7 820 zł (po 70 zł za pogrzeb i 100 zł za ślub)

Artysta-Stolarz – ozdobienie rzeźbieniami ołtarza Miłosierdzia Bożego oraz dwie ławki do nawy głównej – 8 400 zł.

Pozostałe: ubezpieczenie kościoła i plebani w PZU, doraźna pomoc charytatywna - zakup żywności, leków, węgla, komunikanty, wino, hostie, olej do świec, materiały biurowe, sanitarne, środki czystości, żarówki, naświetlacze, wywóz gruzu…  upominki dla dzieci z różnych okazji (majowe, Dzień Dziecka, różańcowe, adwent, akcja aniołkowa, zakup 4 choinek do kościoła) – 14 550 zł.

Wydatki łącznie: 247 911,74 zł (wciąż nie oddałem mojemu Ojcu całej sumy z pożyczonych pieniędzy na wstawienie okien na parterze w plebani w wysokości 15 tys. zł – zaledwie 3 tys., ale obiecuję się poprawić, gdyż ojciec skończył już 80 lat).

 

Jeśli Bóg pozwoli i będzie taka możliwość pragnę zrealizować w 2019 roku następujące dzieła:

- dokończyć wymianę bocznych ławek w kościele w nawie głównej (1 ławka to 1 800 zł,

- rozpocząć budowę ołtarza św. Józefa,

- położyć posadzki kamienne w kaplicach i starej absydzie,

- przerobić balustradę chóru i zakryć drewnem filary wspierające emporę,

- po zakończeniu prac związanych z podziałem własności miedzy firmą Arche a naszą parafią - pragnę wyremontować i udostępnić parafianom łazienkę przy bocznym wejściu do kościoła. Firma Arche zmieniła projekt remontu budynków poszpitalnych i obecnie ponownie czeka na zgody UM i konserwatora. Wciąż więc nie dokonał się formalny podział między naszymi posesjami,

 - zabezpieczyć przed wilgocią i oczyścić mury naszej świątyni (złożyliśmy prośby o dotacje do ministerstwa, do Funduszu Kościelnego, UM Gdańska – w minionym roku takich dotacji nie otrzymaliśmy. Prawdopodobieństwo otrzymania ich w 2019 roku jest dość niskie – ważniejsze zabytki Gdańska czekają na pomoc, ale warto żyć nadzieją😊).

 

Bardzo serdecznie dziękuję współpracownikom – ks. Profesorowi Wojciechowi, ks. Jackowi i ks. Marcinowi, klerykowi Błażejowi oraz naszym wiernym, którzy wspierają naszą parafię – modlitwą i materialnie. Szczególne podziękowania płyną do fundatorów witraży, ławek, ołtarza św. Józefa i różnych materiałów budowlanych. Bóg zapłać.

 

Dodatkowo zachęcam do zamawiania intencji Mszy św., gdyż składane za nie ofiary pozwalają na utrzymanie swoich kapłanów.

 

Bóg zapłać za cierpliwe wysłuchanie sprawozdania.

Ks. Piotr – Wasz proboszcz.

Powered by APSI © copyright 2013 by Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
Logo

Parafia Rzymsko-Katolicka
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku