Podsumowanie roku 2019

Podsumowanie roku 2019

01-01-2020
autor: ks. Proboszcz

Podsumowanie roku 2019 w parafii

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdańsku

 

W parafii zameldowanych jest 7 600 osób (w 2018 - 7 987 osób) - ubyło 387 osób. Podczas liczenia wiernych okazało się, że do naszego kościoła uczęszcza  956 osób (2018: 1 036 osób, mniej o 80 osób), co stanowi 12,6 % zamieszkujących. Pamiętajmy, że nie wszyscy, którzy zamieszkują naszą parafię są  katolikami, wielu też zameldowanych mieszka za granicą (około  800 osób mieszka i pracuje za granicą). Kolędę przyjęło 1 383 rodzin, drzwi zamknięte z różnych powodów zastaliśmy w 1 366 mieszkaniach. W tym roku nie liczyliśmy mieszkań pustych i wynajmowanych jako hotelowe.

 

W roku 2019:

- Chrzest przyjęło 64 osoby (w roku 2018: 90);

- do I Komunii przystąpiło 26 dzieci (w roku 2018: 80)

- do Bierzmowania przystąpiło  57 osób (w 2018: 74);

- Ślub zawarło 15 par (w 2018: 11);

- pogrzebów było 81 (w 2018: 96).

 

 

Duszpasterstwo:

Towarzyszą nam następujące wspólnoty parafialne:

- Żywy Różaniec (I niedziela miesiąca o godz. 9.00)

- Apostolstwo Dobrej Śmierci (ostatnia sobota miesiąca o 7.30)

- Margaretki (modlą się w intencji kapłanów)

- KSM Semper Fidelis – kilka razy do roku

- Liturgiczna Służba Ołtarza (w poniedziałki o 17.30)

- Iskierki (w niedziele o 10.30)

- Klub Seniora Nadzieja (w piątki o 10.00)

- Caritas parafialna

- Zespół muzyczny Sanctus

- Chór Parafialny Święta Cecylia (w poniedziałki i czwartki o 19.00)

- Krąg Biblijny (w czwartek po wieczornej Mszy św.)

- Anonimowi Alkoholicy (w piątki o 17.00)

- Akcja Katolicka (spotkania okazyjne – kilka razy w rok).

 

Grupy te działając na różnym polu, pozwalają odnaleźć swoje miejsce w życiu parafii – modlitewne, charytatywne, rozwijające talenty czy służące innym. Wiele dzieł udało się podjąć dzięki wspólnemu działaniu różnych wspólnot czy wspomagających parafię osób.

 

 

W roku 2019 procesja Bożego Ciała przeszła ul. Łąkową, Dolną, Kamienną Groblą, Śluzą i Łąkową wróciliśmy do świątyni. Obok wspólnot pomagających zorganizować tę uroczystość, chciałbym podziękować tym mieszkańcom parafii, którzy pozwolili ustawić ołtarze przy swoich posesjach oraz pomogli je ozdobić czy przetransportować.

Cieszymy się z udziału wiernej grupy parafian uczestniczących w nabożeństwach Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP, Godzinie Świętej, Koronce do Św. Filomeny, różańcach środowych i piątkowych oraz środowej Nowennie do MB Nieustającej Pomocy i piątkowej Koronce do Bożego Miłosierdzia. Podobnie dzieje się podczas wspólnej modlitwy różańcowej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi w I soboty miesiąca.

W miesiącach objawień fatimskich spotykamy się na Mszę św. wieczorną, adorację i procesję z figurką MB Fatimskiej.

Pielgrzymki i wycieczki:

W ciągu roku odbyły się pielgrzymki do Zamościa, Krasnobrodu, Lwowa, Oleska, Podhorców i Złoczowa (1-5 V) , Gietrzwałdu (27 V), Częstochowy i Gidel (31 V–1 VI); Włocławka („Polska pod Krzyżem”) – 14 IX oraz do Strzelna, Kalisza, Wrocławia, Gniechowic, Trzebnicy i Lichenia (9-12 X).

Wykłady, dożynki, wystawy, akcje:

20 stycznia  - wystawa z okazji 70 rocznicy powstania naszej parafii (przygotowana przez p. Annę Dymek i p. Bogusława Ptak)

17 lutego  - wystawa poświęcona błogosławionym czasu II wojny światowej z naszej archidiecezji (przygotowana przez Akcję Katolicką)

9 czerwca odbył się wykład ks. kan. dra Leszka Jażdżewskiego

15 sierpnia  - we współpracy z Radą Dzielnicy Olszynka przygotowaliśmy po raz czwarty  dożynki na Olszynce.

8 września - wystawa zdjęć z czasu międzywojnia z Wilna i okolic (przygotowana przez p. Skibińskich)

Październik – grudzień – zbiórka złomu srebrnego w akcji „Serce dla Inki” (wraz ze SP nr 65)

31 października – przejście ul. Łąkową w Pochodzie Wszystkich Świętych i konkurs na najlepsze przebranie za osobę świętą (przygotowane przez Akcję Katolicką)

  

 

Rekolekcje:

Kazania pasyjne głosił ks. Janusz Łuczak – rektor kościoła św. Elżbiety w Gdańsku.

Do przeżycia świąt Wielkanocnych przygotował nas ks. Marian Słomiński – proboszcz parafii św. Jana Bosko z Oruni.

Rekolekcjami adwentowymi przygotował nas do odpustu parafialnego o. Marek Dettlaff – franciszkanin, egzorcysta i ojciec duchowny seminarium wileńskiego.

 

Koncerty:                                                                   

13 I 2019 roku uczniowie szkoły nr 59 przedstawili Niepodległościowy Koncert Bożonarodzeniowy.

17 III   Koncert ku czci Żołnierzy Wyklętych - uczniowie i nauczyciele SP nr 65

14 IV   Koncert pieśni pasyjnej w wykonaniu zespołu Sanctus

28 IV   Koncert „Piaśnicki Lament”

19 V     Koncert „Wiosna Patriotów”

16 VI   Koncert Chóru Kameralnego 441 Hz w ramach „Gdańskiej Wiosny Chóralnej

20 VI   Koncert carillonowy

4 VIII   Koncert gitarowy Adama Matyska

16 X     Koncert Chóru Kameralnego 441 Hz

11 XI    Koncert „Wolność jest w nas” – zespół Adonai z Pruszcza Gdańskiego

W tym miejscu serdecznie dziękuję za okazywaną inicjatywę oraz wsparcie naszemu organiście p. Krystianowi Iwanowowi.

 

Caritas obejmuje pomocą ok. 100 osób z naszej parafii. W wakacje kilkoro dzieci skorzystało z wakacji organizowanych przez Caritas diecezjalną oraz wyjazdu na ferie zimowe.

Wdzięczny jestem tym, którzy opłacają przez cały rok szkolny w akcji Adopcja obiadowa posiłki dzieciom w naszych szkołach podstawowych. Wielkie serca okazaliście także przy Akcji aniołkowej – przygotowano 117 paczki świąteczne. Szczególne podziękowania należą się p. Annie Dymek i pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska za przygotowanie 55 paczek dla dzieci z naszych szkół podstawowych.

 

Akcje charytatywne:

Zebraliśmy ofiary na następujące cele:

Papieskie Dzieła Misyjne – 2 923 zł (6 I);

Zakony (2 II) – 947,76 zł

Wsparliśmy misje w Ugandzie (gościliśmy o. Bogusława 17 III) – 4 158 zł

Katolickie uczelnie – 3 515 zł

Wsparliśmy kościół pw. Św. Piotra i Pawła – 1 020 zł (16 VI)

Dzieło Nowego Tysiąclecia – 1 644,50 zł (13 X);

Kościół na Wschodzie – 589 zł (8 XII);

Fundusz Obrony Życia (kolekta z Pasterki) – 1616,50 zł (25 XII);

Adopcja obiadowa – 3 dzieci ze SP nr 59 (akcja od IX do VI)

Akcja aniołkowa – 117 paczek świątecznych (Adwent)

 

Inwestycje:

W grudniu zakończyliśmy spłacanie kosztów położenia posadzki, które zostały położone w kaplicach i przedsionku wejścia bocznego do kościoła. Całość czyli kamień i położenie to kwota 65 300 zł

               Z powodu 4 krotnego pobytu naszego stolarza w szpitalu oraz pobytów na rehabilitacji w 2019 roku - w tym roku nie zostały zbudowane nowe krótsze ławki w nawie głównej oraz ołtarz św. Józefa. Ufam, że poprawiający się stan zdrowia pozwoli na dokończenie prac.

               Siłami członków Semper Fidelis wykonano prace remontowych w kaplicy św. Józefa (wykonano docieplenie sufitu, poprawiono instalację elektryczną, pomalowano ściany i sufit oraz założono nowe kinkiety). Serdeczne Bóg zapłać za zaangażowanie i włożony trud.

               Pragnę bardzo serdecznie podziękować za projekty witraży i wykonanie witraża Zwiastowania p. Magdalenie Uścinowicz. Pierwszy (ofiarowany przez wiernych z Olszynki) jest już gotowy, czekamy na temperaturę powyżej 10 stopni C, by móc go zainstalować. Koszt to 22 500 zł.

              

 

 

 

 

Przychody i rozchody (2019):

Kolekta – styczeń – 13 431 zł, luty – 13 220 zł, marzec – 18 143 zł, kwiecień – 16 573 zł, maj – 16 508 zł, czerwiec – 18 726 zł, lipiec – 11 614 zł, sierpień – 15 903 zł, wrzesień – 16 138 zł, październik – 12 389 zł, listopad – 11 955 zł i grudzień –18 413 zł. Łącznie taca przyniosła 183 013 zł. (czasem znaczne różnice w poszczególnych miesiącach wynikają z ilości niedziel (4/5) oraz tac celowych (seminarium, misje, czy przypadających świąt)

Śluby, pogrzeby i Chrzty 21 350 zł

Kolęda – 32 020 zł

Wpłaty na konto – 17 980 zł

Przychody łącznie – 254 363 zł.

 

 

 

Wydatki:

Pensje osób świeckich zatrudnionych i wspierających posługą parafię –  91 000 zł. W tym miejscu pragnę bardzo podziękować panom kościelnym Tomaszowi, Eugeniuszowi i Wojciechowi za posługę w zakrystii, którą sprawują bez żadnego wynagrodzenia.

Wyżywienie                                 – 22 850 zł

Energia                                           – 11 644,46 zł

Gaz                                                   – 12 443,77 zł

Woda                                               – 2 468,71 zł

Śmieci                                             – 880,80 zł

Internet i telefon                       – 785,54 zł

Podatek od nieruchomości – 108 zł

Kuria i seminarium                  - 31 850 zł

Zwrot pożyczki memu już śp. Ojcu Jerzemu – 10 000 zł (łącznie oddałem 13 tys. zł z 15)

Organizacja koncertów, dożynek, odpustu, orkiestra na Boże Ciało, rekolekcjoniści – 14 100 zł.

Intencje ślubne i pogrzebowe dla księży – 7 980 zł (po 80 zł za pogrzeb i 100 zł za ślub)

Pozostałe: ubezpieczenie kościoła i plebani w PZU, doraźna pomoc charytatywna - zakup żywności, leków, węgla, komunikanty, wino, hostie, olej do świec, materiały biurowe, sanitarne, środki czystości, żarówki, naświetlacze, upominki dla dzieci z różnych okazji (majowe, Dzień Dziecka, różańcowe, adwent, akcja aniołkowa, zakup choinek do kościoła) – 18 920 zł.

Remont kaplicy św. Józefa – 5 135 zł (nowe kinkiety i żarówki LED ofiarowała wspólnota Żywego Różańca 1 400 zł oraz ofiara anonimowego ofiarodawcy 1 000 zł pozwoliła zmniejszyć wydatek parafii).

Wydatki łącznie: 231 166,28 zł

 

Jeśli Bóg pozwoli i będzie taka możliwość pragnę zrealizować w 2020 roku następujące dzieła:

- dokończyć wymianę bocznych ławek w kościele w nawie głównej (1 ławka to 1 800 zł, (mamy sponsorów na 7 z 10),

- budowa ołtarza św. Józefa (opóźniona z powodu choroby stolarza, podobnie jak ławki)

- przerobić balustradę chóru i zakryć drewnem filary wspierające emporę,

 - zabezpieczyć przed wilgocią i oczyścić mury naszej świątyni (złożyliśmy prośby o dotacje do ministerstwa, do Funduszu Kościelnego, UM Gdańska – w minionym roku takich dotacji nie otrzymaliśmy.

 

Bardzo serdecznie dziękuję współpracownikom – ks. Profesorowi Wojciechowi, ks. Jackowi i ks. Marcinowi, klerykowi Błażejowi, katechetkom p. Marzenie Dymek i Jolancie Kozakiewicz oraz naszym wiernym, którzy wspierają naszą parafię – modlitwą i materialnie. Szczególne podziękowania płyną do fundatorów witraży, ławek, ołtarza św. Józefa i różnych materiałów budowlanych. Bóg zapłać.

 

Dodatkowo zachęcam do zamawiania intencji Mszy św., gdyż składane za nie ofiary pozwalają na utrzymanie swoich kapłanów.

 

Bóg zapłać za cierpliwe wysłuchanie sprawozdania.

Ks. Piotr – Wasz proboszcz.

Powered by APSI © copyright 2013 by Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
Logo

Parafia Rzymsko-Katolicka
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku